You are here

Hvordan måler du effektivt omkostningsbesparelser?

Hvis du er som de fleste virksomhedsledere, har du sat et eller flere målsætninger for omkostningskontrol og/eller besparelser i 2012. Hvordan har du sikret dig at målsætningerne virkelig ansporer til den korrekte handling til at sikre strategiske mål såsom forbedring af konkurrenceevnen og forbedring af overskudsgraden?

Jeg bliver gang på gang forbløffet, når jeg ser, hvordan resultater på omkostningsbesparelser bliver målt. Den typiske er ’faktisk forbrug’ i forhold til budgettet. Fortæller det noget om, hvordan I står i forhold til konkurrenterne eller hvorvidt I har et optimalt omkostningsniveau? Efter min mening – nej!

Denne simple sammenligning tager ikke højde for kritiske elementer. For at sikre en værdifuld måling bliver du nødt til at kigge på:

  • Aktivitetsniveau
  • Forbrugsmønster
  • Enhedspriser
  • Benchmark af markedspriser

Lad os hurtigt løbe igennem disse. Jeg bruger fragt af varer fra Kina til Danmark som eksempel.

Aktivitetsniveau – Okay, jeres omkostninger til fragt har i 2011 været 10 % mindre end budgetteret. Godt? Måske, men ikke hvis det er fordi I kun har afskibet 70 containere i stedet for de budgetterede 100. Alt andet lige burde I så have sparet 30 %. Tilsvarende er det ikke nødvendigvis et problem at have brugt 10 % mere end budgetteret, hvis det er på grund af mere end 10 % større fragt mængde.

Forbrugsmønster/Enheds priser – Dernæst bliver man nødt til at kigge på enhedspris for de enkelte varer – her de forskellige korridorer. Lad os sige at I har budgetteret med at afskibe 70 containere fra Shanghai til en pris på DKK 10.000 per styk og 30 containere fra Xi’an til DKK 12.000 stykket. I alt DKK 1.060.000. Nu har I afskibet 100 containere, men har brugt DKK 1.140.000. Hvorfor nu det? Måske er jeres forbrugsmønster ændret. I dette tilfælde ved at I har afskibet 70 containere fra Xi’an og kun 30 fra Shanghai. Aktivitetsniveauet er det samme, enhedspriserne er det samme. Kun på grund af det ændrede forbrugsmønster er jeres absolutte omkostningsniveau steget.

Benchmark – Hvis I gerne vil sikre jer en fordel i forhold til konkurrenterne bliver I nødt til at vide, hvordan jeres omkostninger har udviklet sig i forhold til dem. Lad os sige at I har opnået en besparelse på 10 % på enhedsprisen og dermed har betalt DKK 1.026.000 i alt. Så I har opnået en 10 % besparelse på enhedspris og en absolut besparelse på DKK 34.000 til trods for ændret forbrugsmønster. Kan I være tilfredse med dette?

Ikke i 2011! Ifølge Shanghai Container Freight Index (http://en.sse.net/index.jsp) er gennemsnitsprisen i markedet faldet med cirka 25 %. Dvs. at I sandsynligvis har tabt terræn til konkurrenterne til trods for jeres besparelse. I er gået glip af en besparelse på DKK 171.000!

Jeg vil gerne præcisere at benchmark her ikke betyder, at man indhenter tilbud fra 3-4 forskellige leverandører og så vælger den billigste. Det er enten brug af et eksternt pris indeks, som ovennævnte fragt indeks, eller brug af en større database af markedspriser. Sidstnævnte kan opnås ved at slå sig sammen om pris sammenligning med andre firmaer med tilsvarende indkøbsbehov, men dette kan hurtigt kræve mange ressourcer, hvis man selv vil varetage denne opgave. Værre er, at det vil tage fokus væk fra jeres kerneforretning.

Omkostningskontrol er et kritisk element i at sikre overskudsgraden og konkurrenceevnen. Gøres det forkert er det tidskrævende, tager fokus fra kerneforretningen og/eller giver ikke et klart billede. Gøres det rigtigt kan det give stærke fordele både på kort og lang sigt.
 

Held og lykke med målsætning og opfølgning for 2012!

Hans-Henrik Skonning Hansen

Hans-Henrik Skonning Hansen fokuserer primært på projektstyring og analyseopgaver, med speciale i fragt og logistik, hvor opgaves løses både i Danmark og internationalt.
 

Hans-Henrik har 20 års erhverserfaring indenfor transport og detail brancherne. 17 af årene har været i forskellige stillinger i A.P.Møller – Mærsk Gruppen i Danmark, USA, Vietnam,...Read more